Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalrecept bestellen via de receptenlijn.

Bel: 010 - 419 17 12

En kies optie 2.

Spreek na de piep duidelijk de gegevens in van degene voor wie het recept is bedoeld:

 • naam
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • naam van het geneesmiddel, sterkte en hoeveelheid
 • apotheek
 • of de medicijnen wel of niet bezorgd moeten worden.

U kunt de herhaalmedicijnen de volgende dag vanaf 15.00 uur ophalen bij de apotheek.

Let op: de receptenlijn is alleen bedoeld voor herhaalrecepten. Voor overige medicijnen belt u de assistente.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de receptenlijn niet te gebruiken, maar onze assistente persoonlijk te spreken. Bel dan na 10.00 uur: 010 - 419 17 12.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Heeft u een vraag?

Bel: 010 - 419 17 12

U kunt ons elke werkdag bellen van 8.00 tot 10.30 uur. En ’s middags van 13.00 tot 14.00 uur. Kies optie 3 in het telefoonmenu als u ons belt. De doktersassistente helpt u dan verder.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Op dit moment nemen wij geen nieuwe patiënten aan. Wij zijn gesloten voor inschrijvingen. 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

 • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
 • U hoeft de huisarts niet te bellen.

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl. Bij vragen: bel 0800-1351.

Openingstijden

Meer informatie

 • U kunt elke werkdag van 8.00 tot 10.00 uur bellen om een afspraak te maken voor het spreekuur: 010 – 419 17 12. U kunt dan vaak dezelfde dag nog terecht bij de huisarts. Een afspraak (consult) duurt 10 minuten.

  • Tijdens het maken van een afspraak vraagt de assistente wat er aan de hand is. Zij beoordeelt hoe dringend uw klacht is. En hoelang een afspraak – consult – moet duren. Heeft u meer vragen? Of komt u voor een gesprek? Geef dit dan door tijdens het maken van een afspraak. Dan reserveert de assistente extra tijd.
  • Belt u na 10.00 uur om een afspraak te maken? Dan kunt u soms pas later in de week terecht bij de huisarts.
  • U kunt ook alvast een afspraak inplannen. Bijvoorbeeld voor het meten van uw bloeddruk, het aanstippen van wratten, een uitstrijkje of hartfilmpjes. Is er geen vrije plek meer op de door u uitgekozen dag? Dan vragen wij u op de dag van de afspraak terug te bellen tussen 8.00 en 10.00 uur.
  • Kan een gemaakte afspraak niet doorgaan? Geef dit dan op tijd door aan de assistente.
  • U kunt op deze website ook afspraken maken.
 • Bent u fysiek niet in staat om naar de praktijk komen voor een onderzoek of behandeling? Dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Bel hiervoor de assistente op werkdagen tussen 8.00 en 10.30 uur.

  • De assistente vraagt u wat er aan de hand is en waarom u een huisbezoek wilt. In overleg met de huisarts wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
  • Een huisbezoek – visite – is alleen mogelijk als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u bedlegerig bent. Of ernstig ziek. Heeft u koorts? Dan kunt u naar de praktijk komen.
  • De huisarts komt niet standaard op huisbezoek na ontslag uit het ziekenhuis. Heeft u behoefte aan huisartsenzorg? Geef dit dan door aan de assistente.
 • De huisarts kan veel klachten behandelen. Heeft u specialistische zorg nodig? Dan verwijst de huisarts u door naar een specialist voor verder onderzoek of verdere behandeling.

  • U bent als patiënt vrij om zelf een ziekenhuis of specialist te kiezen. De huisarts kan u wel advies geven bij het vinden van een goede specialist.
  • Check altijd met welke zorgverlener uw zorgverzekeraar een contract heeft. Specialistische zorg valt onder het eigen risico.

  Verwijsbrief

  Verwijst uw huisarts u door naar een specialist? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Hierin staat waarom de huisarts u doorverwijst. En de resultaten van eerder onderzoek en eerdere behandeling door de huisarts. Het is belangrijk dat de specialist informatie krijgt over uw medische voorgeschiedenis, gebruikte medicijnen en eventuele overgevoeligheden. De huisarts krijgt altijd een verslag van de behandeling van de specialist.

  Zorgdomein

  De huisarts gebruikt soms een digitale verwijzing: het Zorgdomein. Alle ziekenhuizen in de regio gebruiken dit systeem. U krijgt een telefoonnummer en een code. Daarmee kunt u direct contact opnemen met de afdeling waarnaar de huisarts u verwijst. Vaak kunt u ook een afspraak online inplannen.

  De huisarts kan via zorgdomein direct doorverwijzen naar spreekuren die ziekenhuizen voor speciale thema’s hebben. Bijvoorbeeld een ‘mammapoli’ of ‘varicesstraat’. Zorgdomein geeft ook aan of er wachttijden zijn en hoelang de wachttijden zijn.

  Geen verwijzing

  Het is niet nodig om elk jaar een nieuwe verwijsbrief aan te vragen bij behandelingen die langere tijd duren. Wél als u een nieuwe klacht heeft. Of als de behandeling langere tijd was gestopt en opnieuw begint.

  U heeft voor sommige instellingen geen verwijzing van de huisarts nodig. Bijvoorbeeld bij de SOA PoliCASA (Centrum voor anticonceptie, seksualiteit en Abortus), Siriz (hulp bij ongewenste zwangerschap en zwangerschapsverlies), het reizigersspreekuur van de GGD en het SMA (Sport Medisch Adviescentrum).

  Ook voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig. Twijfelt u of een fysiotherapeutische behandeling zinvol is? Overleg dan met de huisarts.

  Voor het aanvragen van thuiszorg heeft u geen verwijzing nodig. Ook niet voor een opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice. De indicatie wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Wel is het mogelijk dat een instantie medische informatie nodig heeft voor een indicatiestelling. Deze informatie verstrekt de huisarts als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

  Heeft u huishoudelijke hulp of hulpmiddelen nodig? Of een voorziening voor vervoer of een aanpassing aan de woning? Dan moet u dit regelen met de gemeente. Kijk voor meer informatie op regelhulp.nl.

   

 • Onze doktersassistentes nemen de telefoon aan en maken afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken (visites). Ze luisteren naar uw vragen, geven adviezen en bespreken uw vragen met de huisarts. De doktersassistentes schrijven op aanvraag herhaalrecepten en verwijskaarten. En ze regelen andere zaken, bijvoorbeeld op het gebied van administratie.

  U kunt verwijsbrieven en machtigingen tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur ophalen bij de doktersassistente.

  U kunt de doktersassistente tussen 08.00 en 10.30 uur en ‘s middags tussen 13.30 en 14.30 uur bellen voor uitslagen en vragen. En voor het maken van de volgende afspraken:

  • Meten van bloeddruk
  • Bepalen van bloedsuiker
  • Uitspuiten van oren
  • Zwangerschapstest (€10,00)
  • Geven van injecties
  • Verwijderen van hechtingen
  • Aanstippen van wratten
  • Onderzoek urine
  • Maken van uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek)
  • Onderzoek longfunctie
  • Hartfilmpje (ECG) en Holteronderzoek
  • Doppleronderzoek

  Het spreekuur van de assistente begint om 11.00 uur, hiervoor kunt u een afspraak maken.

  Tussen 12.00 en 13.00 uur heeft de assistente lunchpauze en is de balie gesloten.

 • In opdracht van de huisarts kunt u verwezen worden naar het spreekuur van de praktijkondersteuners. De doktersassistente kan hiervoor een afspraak maken.

  POH-GGZ

  In onze praktijk werkten Mariëlle Vos en Cindy Luck. Zij zijn psycholoog en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en werken op maandag en woensdag. Onze POH-GGZ kan u begeleiden. Bijvoorbeeld in situaties waar u zelf niet uitkomt. Of bij het zoeken naar de juiste plek voor verdere behandeling. Deze begeleiding is gratis.

  POH-somatiek

  In onze praktijk werken 2 praktijk ondersteuners chronische ziekten, die ons ondersteunen bij somatische – lichamelijke – klachten: Joke van Aalsburg en Abdel Bakari.  Zij ondersteunen de huisarts bij controles van:

  • Diabetes (suikerziekte). Voor het behandelen van diabetes werken wij samen met Izer.
  • Hoge bloeddruk
  • Astma en COPD
  • Ouderenzorg
 • In onze praktijk leiden we regelmatig een co-assistent van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC op. De co-assistent is uiteraard verplicht om uw persoonlijke en medische gegevens geheim te houden.

  • Tijdens het spreekuur van de huisarts is de co-assistent er ook. Soms wordt u gevraagd of u de co-assistent eerst alleen wilt spreken. Daarna spreekt u met de huisarts en de co-assistent samen.

  Wilt u alleen de huisarts spreken? Geef dit dan door aan de huisarts of aan de doktersassistente.

 • U kunt afspraken tussen 08.00 en 09.00 uur tot maximaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die gemaakt zijn op de dag zelf kunt u tot 1 uur van tevoren afzeggen.

  • Helaas komt het – steeds vaker – voor dat mensen te laat hun afspraak afzeggen. Of zelfs helemaal niet komen naar een afspraak. Komt u niet naar een afspraak? Of meldt u zich niet op tijd af? Dan brengen wij u kosten in rekening (no show kosten):
  Een gemist 10 minuten consult bij de huisarts of assistente: €10,-
  Een gemist 20 minuten consult bij de huisarts, POH of assistente: €20,-
  Een gemist 20+ minuten consult bij de POH: €40,-
  Afgesproken huisbezoeken waarbij de patiënt niet thuis is: €50,-

  U krijgt een rekening thuisgestuurd. U krijgt de kosten van een no show niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 • Patiënten van Doktershuis Randweg zijn tevreden over onze huisartsen en medewerkers. Toch kan het gebeuren dat u soms minder tevreden bent dan normaal. Heeft u een klacht over een huisarts of medewerker? Of over een gebeurtenis of de organisatie? Lees dan hieronder wat u kunt doen.

  Bespreek uw probleem met uw huisarts

  Heeft u een klacht over uw huisarts? Probeer dit eerst met hem of haar te bespreken. Vertel wat u dwars zit. Uw huisarts zal altijd naar u luisteren. En samen met u naar een oplossing zoeken.

  Meld uw klacht schriftelijk

  Wilt u uw klacht liever niet bespreken met de huisarts? Dan kunt u ook het klachtenformulier invullen. U vindt het klachtenformulier bij de balie. Geef het ingevulde formulier af bij de assistente. Of stop het in de brievenbus van onze praktijk. Wij nemen binnen 2 weken contact met u op om uw klacht te bespreken.

  Meld uw klacht bij de klachtencommissie

  Wilt u uw klacht niet melden bij Doktershuis Randweg? Of bent u niet tevreden over de oplossing van een gemelde klacht? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie:

  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018 | 5601 KA Eindhoven | 088 022 91 00 | http://www.skge.nl

 • Iedere dinsdagochtend van 8:30 – 10.00 uur kan er bloed geprikt worden via de STAR.

 • Tijdens vakanties neemt dokter Fokkens waar voor andere huisartsen en is de praktijk op donderdagmiddag gewoon geopend.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Medewerkers

C.D. Fokkens
Huisarts

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

C.T. Herweijer
Huisarts

Aanwezig op woensdag t.b.v. ouderenzorg

A. Proost
huisarts

Vanaf mei 2020 weer werkzaam op maandag

W. Lock
Huisarts

Aanwezig op dinsdag en donderdag

W. Schouten
huisarts

Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag

Abdel Bakari
Praktijkondersteuner Somatiek

Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

Abdel ondersteunt de huisarts bij chronische ziekten zoals suikerziekte, COPD en hoge bloeddruk. Verder doet hij longfunctieonderzoeken en begeleidt hij u bij het stoppen met roken.

Joke van Aalsburg
Praktijkondersteuner / Verpleegkundige

Werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de praktijk.

Joke ondersteunt de huisarts bij chronische ziekten zoals suikerziekte en hoge bloeddruk

Salar Sarihi
Diëtist

Werkt op vrijdag

Lees meer over Salar

Gabrielle Schmidt
Praktijkondersteuner GGZ / Psycholoog

Werkzaam op donderdag in de praktijk

Afspraken kunnen door de assistente op verzoek van de huisarts worden ingepland

Eline van Oostrum
Praktijkondersteuner GGZ / Psycholoog

Werkzaam op woensdagmiddag in de praktijk

Afspraken kunnen door de assistente op verzoek van de huisarts worden ingepland

Jennifer Cirpici
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Aanwezig op vrijdagmiddag

Elly Barendregt
Assistente

Werkzaam op maandag en woensdag

Yesim Alhan
Doktersassistente

Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag

Natascha van Baardewijk
Doktersassistente

Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Kimberley Boer
Doktersassistente

Werkzaam op dinsdag

Bisma Manan
Doktersassistente

Werkzaam op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

Handig om te weten

Alleen als u dat goed vindt.

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners.

Lees meer

Het looprecept

Looprecept/ Samen wandelen vanaf de praktijk!

Bewegen is een medicijn! Uit literatuur weten we dat voor veel ziektes die worden vastgesteld in de huisartsenpraktijk bewegen 1 van de beste medicijnen is.

Op donderdagochtend verzamelen we om 11.00 u bij de praktijk en zal er ongeveer 30-40 minuten gewandeld worden. Onze verpleegkundige Joke van Aalsburg loopt ook mee.

We gaan op een normaal tempo wandelen en iedere patiënt van Doktershuis Randweg kan aansluiten.

Tijdens schoolvakanties en praktijksluiting zal er niet gewandeld worden.

Tot donderdag 11.00 uur!

Kijk ook eens op www.looprecept.nl voor ervaringen van andere patienten.

Processierups uitslag: wanneer contact?

Lees op de website van Thuisarts.nl wat u zelf tegen uitslag en jeuk kunt doen. Neem direct contact op met de assistente wanneer u de volgende klachten heeft:

 • oog klachten
 • ernstige allergische klachten
 • benauwdheid
 • dikke oogleden
 • dikke lippen
 • dikke tong

Meer informatie over klachten behandeling processierups