Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalrecept bestellen via Mijngezondheid.net

Ook kunt u bellen naar de receptenlijn.

Bel: 010 - 419 17 12

En kies optie 2.

Spreek na de piep duidelijk de gegevens in van degene voor wie het recept is bedoeld:

 • naam
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • naam van het geneesmiddel, sterkte en hoeveelheid
 • apotheek
 • of de medicijnen wel of niet bezorgd moeten worden.

U kunt de herhaalmedicijnen de volgende dag vanaf 15.00 uur ophalen bij de apotheek.

Let op: de receptenlijn is alleen bedoeld voor herhaalrecepten. Voor overige medicijnen belt u de assistente.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de receptenlijn niet te gebruiken, maar onze assistente persoonlijk te spreken. Bel dan na 10.00 uur: 010 - 419 17 12.

Laden...

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Telefonisch een afspraak maken

Bel: 010 – 419 17 12

U kunt ons elke werkdag bellen tussen 8.00 en 10.30 uur om een afspraak te maken. Of om een huisbezoek – visite – aan te vragen. 

Online afspraak maken

Let op!
De optie afspraken via het internet is voorlopig niet mogelijk.
Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met de assistente indien u een afspraak wenst.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

Heeft u een vraag?

Ook voor vragen of klachten waarover u zich ongerust maakt is uw huisarts bereikbaar. Contact opnemen met onze praktijk kan telefonisch of via onze website. Wij verzoeken u om niet direct naar de praktijk te komen.

Bij vragen kunt u 24 uur per dag met uw DigiD inloggen op www.mijngezondheid.net.  Daar kunt u via een e-consult uw vraag aan ons stellen. Ook kunt u bellen met de assistente tijdens het telefonisch spreekuur. De doktersassistente en/of de huisarts bekijkt dan samen met u wat in uw situatie het beste is om te doen.   

Bel: 010 - 419 17 12

De praktijk is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 10.30 uur in de ochtend en van 13.30 tot 15.00 uur in de middag. Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten. 

Via mijngezondheid.net en uw DigiD kunt u een e-consult aanvragen. 
Wij streven ernaar om uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden

Ga naar MijnGezondheid.net

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Openingstijden

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Werkwijze in de praktijk

 • Loop niet de praktijk binnen zonder eerst telefonisch contact te hebben gehad met de doktersassistente.
 • De assistente is telefonisch bereikbaar van 8.00 - 10.30 en van 13.00-15.00.
 • Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
 • Heeft u vragen of zorg nodig? Bel dan naar de doktersassistente. Samen met u bekijken we wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:
  • U krijgt een zelfzorg advies, eventueel met een telefonische controle.
  • U krijgt een telefonisch consult met de huisarts, eventueel met videobellen.
  • U krijgt een afspraak op het spreekuur. Wees dan op tijd; maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig zijn.
  • Indien nodig wordt u thuis door de huisarts bezocht.
 • De controles bij de huisarts en bij de praktijkondersteuner somatiek voor diabetes, CVRM, astma en COPD zijn op afspraak. Laat in de week voorafgaand aan de afspraak uw bloed prikken wanneer u hiervoor een formulier heeft. De assistente kan voor u een consult of een visite inplannen.  
 • Het is tijdelijk niet mogelijk om online afspraken te maken.
 • Er wordt op dinsdag geen bloed meer geprikt. Hiervoor verwijzen wij u naar de STAR: www.star-shl.nl
 • Een afspraak op het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ kunnen wij fysiek, telefonisch of via een videoconsult voor u maken. 

Meer informatie

 • U kunt iedere werkdag van 8.00 tot 10.30 uur bellen om een afspraak te maken voor het spreekuur: 010 – 419 17 12. U kunt dan vaak dezelfde dag nog terecht bij de huisarts. Een afspraak (consult) duurt 10 minuten.

  • Tijdens het maken van een afspraak vraagt de assistente wat er aan de hand is. Zij beoordeelt hoe dringend uw klacht is. En hoe lang een afspraak – consult – moet duren. Heeft u meer vragen? Of komt u voor een gesprek? Geef dit dan door tijdens het maken van een afspraak. Dan reserveert de assistente extra tijd.
  • Belt u na 10.30 uur om een afspraak te maken? Dan kunt u soms pas later in de week terecht bij de huisarts.
  • U kunt ook alvast een afspraak inplannen. Bijvoorbeeld voor het meten van uw bloeddruk, het aanstippen van wratten, een uitstrijkje of hartfilmpjes. Is er geen vrije plek meer op de door u uitgekozen dag? Dan vragen wij u op de dag van de afspraak terug te bellen tussen 8.00 en 10.30 uur.
  • Kan een gemaakte afspraak niet doorgaan? Geef dit dan op tijd door aan de assistente. Graag een dag van tevoren.
  • U kunt op deze website ook afspraken maken.
 • Bent u fysiek niet in staat om naar de praktijk komen voor een onderzoek of behandeling? Dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Bel hiervoor de assistente op werkdagen tussen 8.00 en 10.30 uur.

  • De assistente vraagt u wat er aan de hand is en waarom u een huisbezoek wilt. In overleg met de huisarts wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
  • Een huisbezoek – visite – is alleen mogelijk als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u bedlegerig bent. Of ernstig ziek. Heeft u koorts? Dan kunt u naar de praktijk komen.
  • De huisarts komt niet standaard op huisbezoek na ontslag uit het ziekenhuis. Heeft u behoefte aan huisartsenzorg? Geef dit dan door aan de assistente.
 • De huisarts kan veel klachten behandelen. Heeft u specialistische zorg nodig? Dan verwijst de huisarts u door naar een specialist voor verder onderzoek of verdere behandeling.

  • U bent als patiënt vrij om zelf een ziekenhuis of specialist te kiezen. De huisarts kan u wel advies geven bij het vinden van een goede specialist.
  • Check altijd met welke zorgverlener uw zorgverzekeraar een contract heeft. Specialistische zorg valt onder het eigen risico.

  Verwijsbrief

  Verwijst uw huisarts u door naar een specialist? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Hierin staat waarom de huisarts u doorverwijst. En de resultaten van eerder onderzoek en eerdere behandeling door de huisarts. Het is belangrijk dat de specialist informatie krijgt over uw medische voorgeschiedenis, gebruikte medicijnen en eventuele overgevoeligheden. De huisarts krijgt altijd een verslag van de behandeling van de specialist.

  Zorgdomein

  De huisarts gebruikt soms een digitale verwijzing: het Zorgdomein. Alle ziekenhuizen in de regio gebruiken dit systeem. U krijgt een telefoonnummer en een code. Daarmee kunt u direct contact opnemen met de afdeling waarnaar de huisarts u verwijst. Vaak kunt u ook een afspraak online inplannen.

  De huisarts kan via zorgdomein direct doorverwijzen naar spreekuren die ziekenhuizen voor speciale thema’s hebben. Bijvoorbeeld een ‘mammapoli’ of ‘varicesstraat’. Zorgdomein geeft ook aan of er wachttijden zijn en hoelang de wachttijden zijn.

  Geen verwijzing

  Het is niet nodig om elk jaar een nieuwe verwijsbrief aan te vragen bij behandelingen die langere tijd duren. Wél als u een nieuwe klacht heeft. Of als de behandeling langere tijd was gestopt en opnieuw begint.

  U heeft voor sommige instellingen geen verwijzing van de huisarts nodig. Bijvoorbeeld bij de SOA PoliCASA (Centrum voor anticonceptie, seksualiteit en Abortus), Siriz (hulp bij ongewenste zwangerschap en zwangerschapsverlies), het reizigersspreekuur van de GGD en het SMA (Sport Medisch Adviescentrum).

  Ook voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig. Twijfelt u of een fysiotherapeutische behandeling zinvol is? Overleg dan met de huisarts.

  Voor het aanvragen van thuiszorg heeft u geen verwijzing nodig. Ook niet voor een opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice. De indicatie wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Wel is het mogelijk dat een instantie medische informatie nodig heeft voor een indicatiestelling. Deze informatie verstrekt de huisarts als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

  Heeft u huishoudelijke hulp of hulpmiddelen nodig? Of een voorziening voor vervoer of een aanpassing aan de woning? Dan moet u dit regelen met de gemeente. Kijk voor meer informatie op regelhulp.nl.

   

 • Onze doktersassistentes nemen de telefoon aan en maken afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken (visites). Zij luisteren naar uw vragen, geven adviezen en bespreken uw vragen met de huisarts. De doktersassistentes schrijven op aanvraag herhaalrecepten en verwijskaarten. Ook regelen zij gedurende de dag andere zaken, zoals de administratie rondom de zorg voor de patiënt.

  U kunt verwijsbrieven en machtigingen tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur ophalen bij de doktersassistente.

  U kunt de doktersassistente tussen 08.00 en 10.30 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur bellen voor uitslagen en vragen. En voor het maken van de volgende afspraken:

  • Meten van bloeddruk
  • Bepalen van bloedsuiker
  • Uitspuiten van oren
  • Zwangerschapstest (€10,00)
  • Geven van injecties
  • Verwijderen van hechtingen
  • Aanstippen van wratten
  • Onderzoek urine
  • Maken van uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek)
  • Onderzoek longfunctie
  • Hartfilmpje (ECG) en holteronderzoek
  • Doppleronderzoek

  Het spreekuur van de assistente is dagelijks van 11.00 tot 11.45 uur en van 15.00 tot 15.45 uur, hiervoor kunt u een afspraak maken.

  Tussen 12.00 en 13.00 uur rondt de assistente haar ochtendwerkzaamheden af en heeft zij lunchpauze. De balie is dan gesloten.

 • In opdracht van de huisarts kunt u verwezen worden naar het spreekuur van de praktijkondersteuners. De doktersassistente kan hiervoor een afspraak maken.

  POH-GGZ

  In onze praktijk werkt Beaudine Schell. Zij is psycholoog en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en werkt op maandag en woensdag. Onze POH-GGZ kan u begeleiden. Bijvoorbeeld in situaties waar u zelf niet uitkomt. Of bij het zoeken naar de juiste plek voor verdere behandeling. Deze begeleiding is gratis.

  POH GGZ Jeugd en Gezin

  Eén keer per maand op vrijdag houdt Jennifer Cirpici spreekuur in onze praktijk. Zij is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0 t/m 18 jaar.

  POH-somatiek

  In onze praktijk werken 2 praktijkondersteuners voor chronische ziekten. Zij zien patiënten met blijvende of langdurige somatische (lichamelijke) klachten: Wendy Slemmers en Abdel Bakari.  Zij ondersteunen de huisarts bij controles van:

  • Diabetes (suikerziekte) 
  • Hart- en vaatziekten
  • Astma en COPD
 • In onze praktijk leiden we regelmatig een co-assistent van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC op. De co-assistent is uiteraard verplicht om uw persoonlijke en medische gegevens geheim te houden.

  • Tijdens het spreekuur van de huisarts is de co-assistent ook aanwezig. Soms wordt u gevraagd of u de co-assistent eerst alleen wilt spreken. Daarna spreekt u met de huisarts en de co-assistent samen.

  Wilt u alleen de huisarts spreken? Geef dit dan door aan de huisarts of aan de doktersassistente.

 • U kunt afspraken tussen 08.00 en 09.00 uur tot maximaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die gemaakt zijn op de dag zelf kunt u tot 1 uur van tevoren afzeggen.

  • Helaas komt het – steeds vaker – voor dat mensen te laat hun afspraak afzeggen. Of zelfs helemaal niet komen naar een afspraak. Komt u niet naar een afspraak? Of meldt u zich niet op tijd af? Dan brengen wij u kosten in rekening (no show kosten):
  Een gemist 10 minuten consult bij de huisarts of assistente: €10,-
  Een gemist 20 minuten consult bij de huisarts, POH of assistente: €20,-
  Een gemist 20+ minuten consult bij de POH: €40,-
  Afgesproken huisbezoeken waarbij de patiënt niet thuis is: €50,-

  U krijgt een rekening thuisgestuurd. U krijgt de kosten van een no show niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 • Patiënten van Doktershuis Randweg zijn tevreden over onze huisartsen en medewerkers. Toch kan het gebeuren dat u een keer minder tevreden bent. Heeft u een klacht over een huisarts of medewerker? Of over een gebeurtenis of de organisatie? Lees dan hieronder wat u kunt doen.

  Niet tevreden? Praat erover met ons
  Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Bel ons voor een afspraak en laat ons weten waarom u niet tevreden bent. Dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris.

  Klacht indienen
  De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190.

  Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018 | 5601 KA Eindhoven | http://www.skge.nl
  Voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.

  Geschilleninstantie
  Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Medewerkers

C.D. Fokkens
Huisarts

Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

C.T. Herweijer
Huisarts

Aanwezig op woensdag t.b.v. ouderenzorg

A. Proost
Waarnemend huisarts

Werkzaam op maandag

W. Lock
Waarnemend huisarts

Werkzaam op donderdag en vrijdag

W. Schouten
huisarts

Werkzaam op woensdag en vrijdag.

Abdel Bakari
Praktijkondersteuner Somatiek

Werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

Abdel ondersteunt de huisarts bij chronische ziekten zoals suikerziekte, COPD en hoge bloeddruk. Verder doet hij longfunctieonderzoeken en begeleidt hij u bij het stoppen met roken.

Salar Sarihi
Diëtist

Werkt op donderdag in de praktijk.

Lees meer over Salar

Beaudine Schell
Praktijkondersteuner GGZ

Werkzaam op maandag en woensdag in de praktijk.

Afspraken kunnen door de assistente op verzoek van de huisarts worden ingepland.

Jennifer Cirpici
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Werkzaam op vrijdag in de praktijk.

Souhailla Khachabi
Doktersassistente

Werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Monica Broekmeulen
Doktersassistente

Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Wendy Slemmer
Praktijk ondersteuner Somatiek

Werkzaam op dinsdag en vrijdag