« terug naar vorige pagina

COPD en astma zorgprogramma

Sinds 1 april 2018 is de praktijk gestart met zorgprogramma astma en COPD via Rijnmond Dokters. Rijnmond Dokters is een zorggroep in Rotterdam die huisartspraktijken zorgprogramma’s aanbiedt voor patiënten met een chronische aandoening zoals astma of COPD. Samen met andere zorgverleners kijken wij hoe we uw klachten door uw aandoening kunnen verminderen.

Wanneer u meedoet aan dit zorgprogramma, dan krijgt u ondersteuning en begeleiding van uw huisarts en de praktijkondersteuner (POH) bij de behandeling van aandoening. Het doel van dit programma is om u (beter) om te leren gaan met de gevolgen van astma of COPD in het dagelijkse leven, zodat de kwaliteit van uw leven verbetert. Maar wat betekent dit precies?

Diagnose

De meeste patiënten komen met klachten van benauwdheid, hoesten, of opgeven van slijm bij de huisarts op het spreekuur. Belangrijk is dat het duidelijk is waar deze klachten vandaan komen. De huisarts stelt u een aantal vragen en als dat nodig is, verwijst de huisarts u door naar de POH voor een longfunctie test. De praktijkondersteuner neemt de test bij u af en stelt ook nog een aantal vragen. Al deze gegevens registreren wij in het dossier van de huisarts.

Het is heel belangrijk om al uw gegevens compleet te hebben. Zo kunnen we een diagnose te stellen en wordt het duidelijk hoeveel last u van uw ziekte in het dagelijks leven heeft. Zo kunnen we bepalen welke therapie het beste bij u past.

Behandeling

Wanneer de huisarts de diagnose heeft gesteld, bespreekt hij die met u. De praktijkondersteuner geeft u meer en uitgebreide  informatie over astma en COPD. Eventuele vragen die u heeft, bespreekt u ook met de POH. Dan start ook de behandeling. Deze  bestaat uit 2 onderdelen:

  1. medicijnen: meestal zijn dat inhalatoren. Dat zijn luchtwegverwijders of onstekingsremmers.
  2. leefstijladviezen: op basis van al uw gegevens, de mate waarin u last heeft van uw ziekte en de beperkingen die u ervaart, stellen we samen met u een behandelplan op. In een behandelplan zetten we welke doelen u wilt bereiken. De huisarts en de praktijkondersteuner helpen u daarbij.

Controles

Hoeveel controles u nodig heeft is afhankelijk van uw klachten. Heeft u veel en vaak klachten, dan komt u misschien vaker bij ons langs. We bespreken dan samen met u of uw behandelplan nog bij u past. Zo niet, dan stellen we deze bij. Op het spreekuur van de praktijkondersteuner bespreken wij met u hoe u in het dagelijks leven het beste met uw aandoening om kunt gaan:

Medicatie

Het is erg belangrijk dat u uw medicatie op de juiste manier gebruikt. De POH legt aan u uit hoe u de voorgeschreven medicatie moet gebruiken en oefent dit samen met u.

Longaanval herkennen

Een longaanval is een plotselinge verergering van uw ziekte. Longaanvallen komen bij COPD-patiënten helaas geregeld voor. Het is belangrijk dat u de klachten op tijd herkent en dat u weet wat u kunt doen wanneer u een longaanval heeft, zodat u tijdig kunt starten met een behandeling. De POH leert u een longaanval te herkennen. Ook bespreekt de POH met u welke medicatie u extra mag nemen en wie u kunt bellen wanneer het niet beter gaat.

Voeding

Sommige COPD-patiënten verliezen gewicht. Wanneer u niet goed op uw voedingspatroon let, kunt u zelfs te weinig gaan wegen.  Wanneer er sprake is van ondergewicht, geeft de POH u voedingsadviezen. Mocht dat geen verbetering opleveren, dan sturen wij u door naar een diëtist.

Bewegen

Regelmatige bewegen is goed tegen overgewicht en tegen COPD gerelateerde klachten. Voldoende beweging zorgt er ook voor dat u zich fitter voelt en dat u meer ontspannen bent. U beweegt voldoende wanneer u minimaal vijf dagen in de week, 30 minuten matig tot intensief beweegt. Bent u jonger dan 18 jaar, dan is 60 minuten bewegen per dag de norm. Matig intensief bewegen is bijvoorbeeld stevig wandelen of fietsen. Haalt u de norm? Kijk hier voor de richtlijnen.