Meer informatie

 • U kunt iedere werkdag van 8.00 tot 10.30 uur bellen om een afspraak te maken voor het spreekuur: 010 – 419 17 12. U kunt dan vaak dezelfde dag nog terecht bij de huisarts. Een afspraak (consult) duurt 10 minuten.

  • Tijdens het maken van een afspraak vraagt de assistente wat er aan de hand is. Zij beoordeelt hoe dringend uw klacht is. En hoe lang een afspraak – consult – moet duren. Heeft u meer vragen? Of komt u voor een gesprek? Geef dit dan door tijdens het maken van een afspraak. Dan reserveert de assistente extra tijd.
  • Belt u na 10.30 uur om een afspraak te maken? Dan kunt u soms pas later in de week terecht bij de huisarts.
  • U kunt ook alvast een afspraak inplannen. Bijvoorbeeld voor het meten van uw bloeddruk, het aanstippen van wratten, een uitstrijkje of hartfilmpjes. Is er geen vrije plek meer op de door u uitgekozen dag? Dan vragen wij u op de dag van de afspraak terug te bellen tussen 8.00 en 10.30 uur.
  • Kan een gemaakte afspraak niet doorgaan? Geef dit dan op tijd door aan de assistente. Graag een dag van tevoren.
  • U kunt op deze website ook afspraken maken.
 • Bent u fysiek niet in staat om naar de praktijk komen voor een onderzoek of behandeling? Dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Bel hiervoor de assistente op werkdagen tussen 8.00 en 10.30 uur.

  • De assistente vraagt u wat er aan de hand is en waarom u een huisbezoek wilt. In overleg met de huisarts wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
  • Een huisbezoek – visite – is alleen mogelijk als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u bedlegerig bent. Of ernstig ziek. Heeft u koorts? Dan kunt u naar de praktijk komen.
  • De huisarts komt niet standaard op huisbezoek na ontslag uit het ziekenhuis. Heeft u behoefte aan huisartsenzorg? Geef dit dan door aan de assistente.
 • De huisarts kan veel klachten behandelen. Heeft u specialistische zorg nodig? Dan verwijst de huisarts u door naar een specialist voor verder onderzoek of verdere behandeling.

  • U bent als patiënt vrij om zelf een ziekenhuis of specialist te kiezen. De huisarts kan u wel advies geven bij het vinden van een goede specialist.
  • Check altijd met welke zorgverlener uw zorgverzekeraar een contract heeft. Specialistische zorg valt onder het eigen risico.

  Verwijsbrief

  Verwijst uw huisarts u door naar een specialist? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Hierin staat waarom de huisarts u doorverwijst. En de resultaten van eerder onderzoek en eerdere behandeling door de huisarts. Het is belangrijk dat de specialist informatie krijgt over uw medische voorgeschiedenis, gebruikte medicijnen en eventuele overgevoeligheden. De huisarts krijgt altijd een verslag van de behandeling van de specialist.

  Zorgdomein

  De huisarts gebruikt soms een digitale verwijzing: het Zorgdomein. Alle ziekenhuizen in de regio gebruiken dit systeem. U krijgt een telefoonnummer en een code. Daarmee kunt u direct contact opnemen met de afdeling waarnaar de huisarts u verwijst. Vaak kunt u ook een afspraak online inplannen.

  De huisarts kan via zorgdomein direct doorverwijzen naar spreekuren die ziekenhuizen voor speciale thema’s hebben. Bijvoorbeeld een ‘mammapoli’ of ‘varicesstraat’. Zorgdomein geeft ook aan of er wachttijden zijn en hoelang de wachttijden zijn.

  Geen verwijzing

  Het is niet nodig om elk jaar een nieuwe verwijsbrief aan te vragen bij behandelingen die langere tijd duren. Wél als u een nieuwe klacht heeft. Of als de behandeling langere tijd was gestopt en opnieuw begint.

  U heeft voor sommige instellingen geen verwijzing van de huisarts nodig. Bijvoorbeeld bij de SOA PoliCASA (Centrum voor anticonceptie, seksualiteit en Abortus), Siriz (hulp bij ongewenste zwangerschap en zwangerschapsverlies), het reizigersspreekuur van de GGD en het SMA (Sport Medisch Adviescentrum).

  Ook voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig. Twijfelt u of een fysiotherapeutische behandeling zinvol is? Overleg dan met de huisarts.

  Voor het aanvragen van thuiszorg heeft u geen verwijzing nodig. Ook niet voor een opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis of hospice. De indicatie wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Wel is het mogelijk dat een instantie medische informatie nodig heeft voor een indicatiestelling. Deze informatie verstrekt de huisarts als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

  Heeft u huishoudelijke hulp of hulpmiddelen nodig? Of een voorziening voor vervoer of een aanpassing aan de woning? Dan moet u dit regelen met de gemeente. Kijk voor meer informatie op regelhulp.nl.

   

 • Onze doktersassistentes nemen de telefoon aan en maken afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken (visites). Zij luisteren naar uw vragen, geven adviezen en bespreken uw vragen met de huisarts. De doktersassistentes schrijven op aanvraag herhaalrecepten en verwijskaarten. Ook regelen zij gedurende de dag andere zaken, zoals de administratie rondom de zorg voor de patiënt.

  U kunt verwijsbrieven en machtigingen tussen 08.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur ophalen bij de doktersassistente.

  De doktersassistente is telefonisch te bereiken tussen 08.00 en 10.30 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur (behalve op woensdagmiddag) voor uitslagen en vragen. En voor het maken van de volgende afspraken:

  • Meten van bloeddruk
  • Bepalen van bloedsuiker
  • Uitspuiten van oren
  • Zwangerschapstest (€10,00)
  • Geven van injecties
  • Verwijderen van hechtingen
  • Aanstippen van wratten
  • Onderzoek urine
  • Maken van uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek)
  • Onderzoek longfunctie
  • Hartfilmpje (ECG) en holteronderzoek
  • Doppleronderzoek

  Het spreekuur van de assistente is dagelijks van 11.00 tot 11.45 uur en van 15.00 tot 15.45 uur, hiervoor kunt u een afspraak maken.

  Tussen 12.00 en 13.00 uur rondt de assistente haar ochtendwerkzaamheden af en heeft zij lunchpauze. De balie is dan gesloten.

 • Het algemene spreekuur van de assistente is maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 11.45 uur en van 15.00 tot 15.45 uur.

  Voor de volgende behandelingen belt u met de assistente op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 10.30 uur of tussen 13.00 en 15.00 uur (behalve op woensdagmiddag) voor een afspraak:

  • Meten van bloeddruk
  • Bepalen van bloedsuiker
  • Uitspuiten van oren
  • Zwangerschapstest (€10,00)
  • Geven van injecties
  • Verwijderen van hechtingen
  • Aanstippen van wratten
  • Onderzoek urine
  • Maken van uitstrijkjes (bevolkingsonderzoek)
  • Onderzoek longfunctie
  • Hartfilmpje (ECG) en holteronderzoek
  • Doppleronderzoek

   

   

 • Heeft de huisarts of specialist gezien dat er bij u te vaak een hoge bloeddruk en/of hoge cholesterol is gemeten, dan wordt u doorverwezen naar dit spreekuur. De assistente is ervoor opgeleid om te vragen naar uw eet- en leefpatroon en om u te begeleiden in het veranderen van uw voeding en leefstijl. Hiermee willen wij hart- en vaatziekten voorkomen.

  Het spreekuur vindt plaats op afspraak op dinsdag- en woensdagmiddag van 13.00-15.00 uur.

 • Het spreekuur seksuele gezondheid is op maandag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.00 uur en van 14.00-15.00 uur. Op dinsdag en woensdag kunt u van 10.00-11.00 uur terecht.

  U kunt bij de assistente terecht voor vragen of advies over:

  • kinderwens 
  • anticonceptie
  • SOA’s: opsporen, voorlichting en behandelingen
  • verwijzing en voorlichting bij lichamelijke afwijkingen
  • verwijzing en voorlichting bij seksueel geweld.

  Voor een afspraak belt u met de assistente op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 10.30 uur of tussen 13.00 en 15.00 uur (behalve op woensdagmiddag).

 • In opdracht van de huisarts kunt u verwezen worden naar het spreekuur van de praktijkondersteuners. De doktersassistente kan hiervoor een afspraak maken.

  POH-GGZ

  In onze praktijk werkt Beaudine Schell. Zij is psycholoog en praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) en werkt op maandag en woensdag. Onze POH-GGZ kan u begeleiden. Bijvoorbeeld in situaties waar u zelf niet uitkomt. Of bij het zoeken naar de juiste plek voor verdere behandeling. Deze begeleiding is gratis.

  POH GGZ Jeugd en Gezin

  Eén keer per maand op vrijdag houdt Jennifer Cirpici spreekuur in onze praktijk. Zij is gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen van 0 t/m 18 jaar.

  POH-somatiek

  In onze praktijk werken 2 praktijkondersteuners voor chronische ziekten. Zij zien patiënten met blijvende of langdurige somatische (lichamelijke) klachten: Wendy Slemmers en Abdel Bakari.  Zij ondersteunen de huisarts bij controles van:

  • Diabetes (suikerziekte) 
  • Hart- en vaatziekten
  • Astma en COPD
 • In onze praktijk leiden we regelmatig mensen op. Zo begeleiden wij co-assistenten aan de universiteit en doktersassistenten aan het MBO. Ook zij zijn uiteraard verplicht om uw persoonlijke en medische gegevens geheim te houden.

  • Tijdens het spreekuur van de huisarts is de co-assistent ook aanwezig. Soms wordt aan u gevraagd of u de co-assistent eerst alleen wilt spreken. Daarna spreekt u met de huisarts en de co-assistent samen. Wilt u alleen de huisarts spreken? Geef dit dan door aan de huisarts of aan de doktersassistente.
  • Aan de telefoon of aan de balie hoort of ziet u misschien een nieuw gezicht. De stagiair doktersassistent leert hier zijn/haar vaardigheden, echter altijd onder directe begeleiding van onze gediplomeerde doktersassistenten. Soms kan het antwoord op uw vraag daardoor wat langer duren. Wij vragen daarvoor uw begrip.
 • U kunt afspraken tussen 08.00 en 09.00 uur tot maximaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die gemaakt zijn op de dag zelf kunt u tot 1 uur van tevoren afzeggen.

  • Helaas komt het – steeds vaker – voor dat mensen te laat hun afspraak afzeggen. Of zelfs helemaal niet komen naar een afspraak. Komt u niet naar een afspraak? Of meldt u zich niet op tijd af? Dan brengen wij u kosten in rekening (no show kosten):
  Een gemist 10 minuten consult bij de huisarts of assistente: €10,-
  Een gemist 20 minuten consult bij de huisarts, POH of assistente: €20,-
  Een gemist 20+ minuten consult bij de POH: €40,-
  Afgesproken huisbezoeken waarbij de patiënt niet thuis is: €50,-

  U krijgt een rekening thuisgestuurd. U krijgt de kosten van een no show niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 • Patiënten van Doktershuis Randweg zijn tevreden over onze huisartsen en medewerkers. Toch kan het gebeuren dat u een keer minder tevreden bent. Heeft u een klacht over een huisarts of medewerker? Of over een gebeurtenis of de organisatie? Lees dan hieronder wat u kunt doen.

  Niet tevreden? Praat erover met ons
  Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Bel ons voor een afspraak en laat ons weten waarom u niet tevreden bent. Dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris.

  Klacht indienen
  De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190.

  Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018 | 5601 KA Eindhoven | http://www.skge.nl
  Voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.

  Geschilleninstantie
  Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.